Från planering till optimering och från tillverkning till montering

Puristeteos moderna digitala processer höjer kvaliteten på tjänsten, garanterar noggrannheten och höjer kundens konkurrenskraft. Vi utför planering för total-, system- och projektleveranser eller för tillverkningen av enskilda komponenter.

Mycket mer än kallt stål

Puristeteos erbjuder sina kunder övergripande planering från produkt- och metodplanering till verktyg och från processer till planering. Allt utgår från förståelse av kundens behov eller problem. Vi vill befrämja våra kunders försäljning på bästa möjliga sätt – genom att sätta oss in i kundens behov och planera och utveckla en lösning tillsammans med kunden.

Högklassig och optimerad planering skapar kostnadseffektiva helheter till förmån för kunden.

Optimering, mätningar och modellering

Förutom den grundläggande idégivningen för en produkt erbjuder Puristeteos optimering, mätningar och modellering. Dessa tjänster omfattar förutom produkten och dess konstruktion även tillverkningsmetoderna samt de enskilda komponenter som ingår i helheten. Tack vare avancerad automatik med maskiner av toppkvalitet ger planeringen kostnadseffektiva slutresultat.

Puristeteos kan förverkliga kundens produktidé eller en optimerad produktion av en färdig produkt till förmån för kunden.

Planering och optimering

Tillverkning av komponenter och delar

Montering och ytbehandling