Referenser

Avant Tecno Oy

På Puristeteos förhåller man sig lättfattligt till saker och ting och inriktar sig på lösningar och utveckling. Detta är tillsammans med rättframhet av central vikt med tanke på ett fungerande samarbete. Puristeteos levererar till oss många komponenter och helheter direkt till produktionen i enlighet med ett veckoprogram. Detta ställer särskilda krav vad gäller att följa leveranstiderna, kvaliteten och leveranssäkerheten, för huvudleverantörens produktionsprocess får inte bli störd.

Under årens lopp har vi haft stora och små samarbetsprojekt, i vilka den gemensamma nämnaren har varit att man har koncentrerat sig på att få sakerna skötta. Vår samarbetspartner måste geografiskt vara belägen nära oss och betjäna kostnadseffektivt i varje skede av produktionskedjan. Vi utför också själva laserskärning, falsning/pressning/rörbockning, svetsning, målning och montering, men vissa helheter lämpar sig bättre för att läggas ut på underentreprenad.

Saku Vastamäki
Vice President, Production
Avant Tecno Oy

Finn-Power Oy

Vi köper och säljer i båda riktningarna och Puristeteos produkter tillverkas med maskiner som tillverkats av oss, så vi måste båda lyckas för att kunna utveckla och nå framgång tillsammans. I projektbaserad affärsverksamhet är i synnerhet variationer i belastningen en utmaning, som man klarar av med hjälp av samarbete och planmässighet. Det är skäl att komma överens om och förutse även små detaljer i kedjan av strama genomloppstider och utmanande kostnader. 

Vi fokuserar på produktstyrning samt hopmontering, testning och installation av egna slutprodukter, varför ett specialbehov är en kontinuerlig förbättring av tillverkningsbarheten. Tillverkningskedjan och leverantörsnätverket är ett kontinuum i vår egen produktion, varför det är viktigt med öppet informationsutbyte och samarbete som leder till kontinuerlig utveckling. Puristeteos har produktutveckling och tillverkning, så företaget kan möta de utmaningar tillverkningsbarheten innebär.

Vi kräver kostnadseffektivitet, leveranssäkerhet och kvalitet. Förtroendet måste vara 100 %, för i värsta fall kan en kunds hela fabriksprojekt stöta på patrull. Det mest givande projektet har varit en produkt med anknytning till lagersystem, när vi tillsammans beslutade visa att stålkonstruktioner som tillverkats i ett land med förmånligare arbetskraft kan tillverkas kostnadseffektivt även i Finland. Tillverkningen har fortgått sedan 2016.

Tommi Mäki
Sourcing Manager
Finn-Power Oy