Vidareförädling av metall med ett modernt grepp

Puristeteos är en intelligent livscykelpartner, som erbjuder omedelbara resultat. Den mångsidiga planeringstjänst som erbjuds av system-, projekt- och komponentleverantören till metallindustrin garanterar bästa möjliga slutresultat.

Puristeteos erbjuder den bästa produkten för varje dag. Produkterna och processerna uppdateras kontinuerligt, så att även kundens konkurrenskraft ska vara den bästa möjliga – dag för dag. I nya produkter kan man utgående från 3D-bilder göra en animation, så att kunden kan göra förhandsmarknadsföring redan i tillverkningsskedet. 

Med sparande av material, gas och elektricitet

Puristeteos är en kvalitets- och miljöcertifierad samt EN 1090-1-certifierad tillverkare. Tack vare automatisk konturanpassning kör vi lass när de behövs – inte för lagring. Tack vare Common line-skärning kan vi eliminera svinn och spara upp till 40 % material, gas och elektricitet.

I spetsen för digitaliseringen inom metallindustrin 

En stark satsning på digitalisering gör Puristeteos till en högklassig samarbetspartner även i framtiden. Moderna processer höjer ytterligare kvaliteten och är en garant för mångsidigare samarbete och precision. En omfattande maskinpark och mångsidig kompetens hjälper att förverkliga kundernas idéer som fungerande produkter. Vi vill vara lika viktig för kunden som kunden är för oss.